เครื่องหมุนเหวี่ยงเป็นระยะๆ

การผลิตและการสนับสนุนการหมุนเหวี่ยงเป็นระยะๆ