ทีมงานของเรา

เราเป็นผู้นำในการออกแบบและการทำงานอัตโนมัติของการปั่นน้ำตาล

ทีมงานของเรา

Dacsa México มีทีมวิศวกรที่มีทักษะในพื้นที่ดังต่อไปนี้:

   • บริการด้านเทคนิค
   • ขาย
   • ช้อปปิ้ง
   • วิศวกรรมและการพัฒนา
   • การประชุมเชิงกล (การตัดเฉือน, การเชื่อม, การประกอบ, การเคลือบ)
   • การประชุมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า
   • เวิร์คช็อปวาดภาพ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • คลังสินค้าเฉพาะทาง
   • โล จิ สติกส์
   • คุณภาพ
   • การเงิน